Sprawdzenia Drukuj
  • sprawdzanie przeszłości osób,
  • sprawdzenia nieuczciwych pracowników (min. monitoring pracy na komputerze, wysłane e-maile itd.),
  • sprawdzanie wszelkich dokumentów pod kątem zainteresowania zleceniodawcy,
  • sprawdzanie oszustów matrymonialnych,
  • sprawdzenia dot. zaistniałych zdarzeń (np. wizyta w hotelu, wyjazd służbowy itp.),
  • ustalanie tożsamości osób,
  • ustalanie dodatkowych miejsc pracy pracowników będących na zwolnienia lekarskich,
  • sprawdzanie zachowań twojego dziecka (alkohol, narkotyki, Internet, molestowanie seksualne),
  • inne.