Oszustwa Drukuj

 


sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
wyłudzenia
zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne
zbieranie informacji w sprawach o przestępstwo skarbowe, lub wykroczenia skarbowe, albo inne jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego
bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych
wykrywanie nieuczciwej konkurencji
udowadnianie ujawniania tajemnic handlowych firmy
fikcyjne zwolnienia lekarskie